Mail
phone

Προτάσεις

Προτάσεις

Η Πεύκη και η Λυκόβρυση χρειάζονται ολοκληρωμένο σχεδιασμό, γνώση και δυνατότητα αξιοποίησης των ευκαιριών, συγκεκριμένη στρατηγική για το μέλλον.
Μέχρι την οριστικοποίηση και την ανακοίνωση του συνόλου του προγράμματος μας, το οποίο συντάσσεται από στελέχη του συνδυασμού μας και ειδικούς σε κάθε τομέα δημοτικής δραστηριότητας, παρουσιάζουμε τις βασικές μας προτεραιότητες.

Έντονη και συστηματική διεκδίκηση όσων η Λυκόβρυση και η Πεύκη δικαιούνται.- Αυξημένη χρηματοδότηση- Κέντρο Υγείας- Πλατεία στην Πεύκη- Ανάδειξη ιστορικού κέντρου Λυκόβρυσης- Ανταποδοτικά οφέλη για τη διάνοιξη της Κύμης- Κλειστό Γυμναστήριο στη Λυκόβρυση

Αξιοποίηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα καταστήσουν το Δήμο μας ουσιαστικό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης. Τέτοια εργαλεία, μπορεί να είναι η δημιουργία εταιρικών σχημάτων και συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα και οι απευθείας πόροι από τα Ευρωπαϊκά ταμεία, πέρα βεβαίως από τα συνήθεις χρηματοδοτήσεις και τα προγράμματα εργαλεία των ειδικών κρατικών επιχορηγήσεων.

Διεύρυνση της λειτουργίας των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και δημιουργία νέων δυνατοτήτων στήριξης συνδημοτών μας που έχουν ανάγκη. Ενισχύουμε, με χορηγίες και ίδιους πόρους, τα Δημοτικά ιατρεία, το κοινωνικό φροντιστήριο, το κοινωνικό παντοπωλείο και φαρμακείο, την κοινωνική ιματιοθήκη. Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα προγραμμάτων όπως το «βοήθεια στο σπίτι», και τα προγράμματα κοινωνικής εργασίας. Δημιουργούμε ειδικό πρόγραμμα χορηγιών για να στηρίξουμε περισσότερους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Ανασχεδιασμός της λειτουργίας του τομέα καθαριότητας και η ενίσχυση του με πρόσθετο εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό,ώστε να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες προς του δημότες.

Έμφαση στην ανακύκλωση και συλλογή απορριμμάτων στην πηγή.

Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που δίνει η ψηφιακή εποχή, για να δημιουργήσουμε ένα διαφανή, δημοκρατικό και συνεπή Δήμο. Ψηφιακές υπηρεσίες, συστήματα τηλεδιοίκησης, εφαρμογές που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη. Στον οδοφωτισμό, την αποκομιδή των απορριμμάτων, την καθαριότητα, την αναφορά και επίλυση προβλημάτων, την ενημέρωση των πολιτών και των επισκεπτών, τις μετακινήσεις με τις αστικές συγκοινωνίες, την προσβασιμότητα των ΑμεΑ και στην πολιτική προστασία.

Εξασφάλιση ελεύθερης, δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους πολίτες στους κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους και τα δημοτικά κτίρια της πόλης.

Οργάνωση δράσεων για την εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος, την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και τη χρήση υπολογιστών για κάθε ηλικία.

Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων του Δήμου.

Επανασύσταση μιας καλά οργανωμένης δημοτικής αστυνομίας, που φροντίζει για τη στάθμευση, διασφαλίζει την καθημερινή εύρυθμη λειτουργίατης πόλης και αντιμετωπίζει τη μικροπαραβατικότητα.

Δημιουργία παρατηρητηρίου κατάστασης σχολικών μονάδων, σε συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές, ώστε τόσο οι λειτουργικές τους ανάγκες,όσο και ανάγκεςσυντήρησης και επισκευών να καλύπτονται άμεσα.

Κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μέσω μελέτης προοπτικής της μεταβολής του αριθμού των μαθητών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευσης.

Αύξηση των θέσεων στους παιδικούς σταθμούς, μέσω της δημιουργίας πρόσθετων υποδομών άρτια στελεχωμένων και οργανωμένων, ώστε να καλύπτεται το σύνολο των αναγκών των δημοτών με παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Δημιουργία οργανωμένου δικτύου ασφαλών διαδρομών, λειτουργικών και χωρίς εμπόδια για τους πεζούς σε όλες τις γειτονιές,βάσει Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Υλοποίηση δράσεων και έργων για τη βελτίωση της καθημερινότητάς των ΑμεΑ, όπως η δημιουργία προσβάσιμων υπηρεσιών και υποδομών, η αξιοποίησησχετικών ψηφιακών εφαρμογών και η δημιουργία δικτύου γενικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ.

Δημιουργία οργανωμένων πάρκων ζώων συντροφιάς.

Εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου υλοποίησης «πράσινων» παρεμβάσεων για τα ακίνητα και τις υποδομές του Δήμου.

Επιδότηση για το πρώτο παιδί κάθε οικογένειας.

Επένδυση στον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Όχι μόνο στο επίπεδο της συντήρησης των σημερινών υποδομών και της δημιουργίας νέων,αλλά και στο επίπεδο της έμπρακτης στήριξης των δομών πολιτισμού που σήμερα λειτουργούν και της διασύνδεσης της δράσης τους. Στόχος μας,ένας Δήμος κέντρο πολιτισμού όχι μόνο σε επίπεδο υποδομών, αλλά και σε επίπεδο καθημερινότητας.

Εκπόνηση πλάνου βιωσιμότητας των πολιτιστικών δομών, με στόχο την εξωστρέφεια των δράσεων του Δήμου και την ανάπτυξη των εμβληματικών υποδομών του.

Σύσταση παρατηρητηρίου πολιτισμού (τι, πότε, που, από ποιον γίνεται στην πόλη αλλά και κοντά στην πόλη, συνεργασία με άλλους δήμους, κέντρα πολιτισμού,ιδιωτικούς φορείς, κ.λπ.) ώστε κάθε κάτοικος της πόλης να έχει εικόνα όλου του φάσματος δράσεων πολιτισμού.

Ενθάρρυνση της συμμετοχής των δημοτών, μέσα από τη θεσμοθέτηση λειτουργιών αμφίδρομης επικοινωνίας και τη σύσταση συμβουλίου Νεολαίας. Ανοικτή ηλεκτρονική διαβούλευση, καθιέρωση ημέρας δημότη, τοπικά δημοψηφίσματα για να συν-διαμορφώνουν οι δημότες σημαντικές αποφάσεις.

Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας με την κάρτα κατοίκου και τη δημιουργία από το Δήμο θερμοκοιτίδας νέων επιχειρήσεων.

Σύσταση γραφείου διασύνδεσης και συμβουλευτικής για τους ανέργους της πόλης και παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης με έμφαση στην ενδυνάμωση των τοπικών αγορών.

Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και προώθησης της γυναικείας επιχειρηματικότητας και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού.

Ορισμός ανταποδοτικού οφέλους, για τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν δημότες καθώς και για τους νέους επιχειρηματίες της πόλης.